REGULAMIN

1

Najemcą może być osoba która ukończyła 21 lat.

1

Najemca musi posiadać co najmniej od roku ważne prawo jazdy kat A i dowód osobisty lub paszport.

1

Wydanie i zwrot motocykla następuje w siedzibie wypożyczalni, chyba że strony uzgodnią inaczej.

1

Rezerwacja odbywa się za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście.

1

Rezerwacje potwierdzone wpłatą mają pierwszeństwo.

1

Motocykl wydawany jest wraz z kaskiem (na życzenie).

1

Najemca zwraca motocykl z taką ilością paliwa z jaką odebrał z wypożyczalni.

1

Wyjazd za granicę wynajętym motocyklem tylko za zgodą wypożyczalni i dodatkową opłatą

1

Opłaty i kaucja według cennika wypożyczalni.