Regulamin

  1. Najemcą może być osoba która ukończyła 21 lat
  2. Najemca musi posiadać co najmniej od roku, ważne prawo jazdy kat A i dowód osobisty lub paszport.
  3. wydanie i zwrot motocykla następuje w siedzibie wypożyczalni chyba że, strony uzgodnią inaczej.
  4. Rezerwacja odbywa się za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście.
  5. Rezerwacje potwierdzone wpłatą mają pierwszeństwo.
  6. Motocykl wydawany jest wraz z kaskiem.
  7. Najemca zwraca motocykl z taką ilością paliwa z jaką odebrał z wypożyczalni.
  8. Wyjazd za granicę wynajętym motocyklem tylko za zgodą wypożyczalni.
  9. Opłaty i kaucja według cennika wypożyczalni.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN DOSTĘPNY W SIEDZIBIE WYPOŻYCZALNI

lub Escape
lub Escape